Usluge 2018-07-10T18:37:40+00:00

Otvaranje firme

 

Mi smo tim visokokvalifikovanih, odgovornih i preduzimljivih mladih stručnjaka specijalizovanih za širok spektar oblasti rada.

Na pravom ste mestu ukoliko su Vam potrebne usluge:

-osnivanja preduzeća (doo);

-osnivanje preduzetničkih radnji (STR, SZR, SUR, SZTR, SUTR…);

-osnivanje udruženja građana;

-osnivanje sportskih udruženja;

-osnivanje skupštine stanara;

-promene kod preduzeća i preduzetnika ( sedišta, delatnosti, direktora,prijava/brisanje ogranka…);

-promena pravne forme;

-likvidacija preduzeća;

-brisanje preduzetnika;

-popust na knjigovodstvene usluge kod Knjigovodstva Knjiški moljac;

Cenovnik

 

-osnivanje preduzeća4.990,00 din.
-osnivanje preduzetnika (STR, SZR, SUR, SZTR, SUTR…);2.990,00 din.
-osnivanje udruženja (građana, sportsko, stanara zgrade)6.990,00 din.
-likvidacija (doo, udruženja)20.990,00 din.
-brisanje preduzetnika*8.990,00 din.
-promene kod preduzeća i preduzetnika **2.990,00 din.
-promena pravne forme*20.990,00 din.
-knjigovodstvene uslugepo dogovoru

*u cenu je uračunata i izrada završnog računa

** promena direktora, sedišta, delatnosti, prijava/brisanje ogranka

 

Upit za ponudu

 

-Upit za preduzeća

-Upit za preduzetnika

-Upit za udruženja

  

APR takse

 

PRIVREDNA DRUŠTVA

Uplate takse za registraciju privrednih društava

Uplate takse za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privrednih subjekata-privredna društva, vrše se na račun: 840-29770845-52, sa pozivom na broj: 01.

Važna napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih društava u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj privrednog društva, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29770845-52, model se ne upisuje, poziv na broj 01-… (u nastavku obavezno upisati matični broj društva).

Takse

Visina takse za registraciju privrednih društava

Taksa za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, osim preduzetnika, iznosi 4.500,00 dinara.

Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i taksa za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Taksa za registraciju ogranka domaćeg privrednog subjekta iznosi 2.500,00 dinara po ogranku.

Taksa za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu, osim preduzetnika, iznosi 2.500,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, taksa od 2.500,00 dinara uvećava se za 1.200,00 dinara po promeni.

Dodatna taksa za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu i brisanje privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Taksa za registraciju drugih podataka o privrednom subjektu, osim preduzetnika, iznosi:

– za registraciju promene pravne forme 4.500,00 dinara

– za registraciju statusne promene 5.000,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni

– za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara

– za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.500,00 dinara

– za brisanje privrednog subjekta 2.500,00 dinara

– za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim takse propisane u članu 3. Odluke (2.500,00 dinara) iznos od 300,00 dinara po suvlasniku

– za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara

– za registraciju i objavljivanje statuta 1.500,00 dinara

– za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom 700,00 dinara

objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara

Taksa za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, osim preduzetnika, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

– za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara

– za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara

– za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara

– za štampanje registracione prijave 120,00 dinara

– za izdavanje potvrde da privredni subjekt nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 600,00 dinara

– za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po privrednom subjektu

– za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

 

PREDUZETNICI

 

Uplate takse za registraciju preduzetnika

Uplate takse za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29771845-59 sa pozivom na broj 04.

Važna napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih preduzetnika u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj preduzetničke radnje, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29771845-59, model se ne upisuje, poziv na broj 04-… (u nastavku obavezno upisati matični broj radnje).

Visina takse za registraciju preduzetnika

Taksa za registraciju preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara.

Taksa za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 700,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, taksa od 700,00 dinara uvećava se za 300,00 dinara po promeni.

Taksa za registraciju drugih podataka o preduzetniku koji se u u skladu sa zakonom registruju u Registar privrednih subjekata, iznosi:

– za registraciju prostora van poslovnog sedišta 700,00 dinara po prostoru

– za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 700,00 dinara

– za brisanje preduzetnika 1.000,00 dinara

– za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara

Taksa za izdavanje izvoda iz Registra o preduzetniku, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata, iznosi, i to:

– za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 800,00 dinara

– za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara

– za štampanje registracione prijave 120,00 dinara

– za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 400,00 dinara

– za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku

– za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 400,00 dinara po podatku

UDRUŽENJA

Uplate taksa za usluge u okviru Registra udruženja

Uplate takse za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra udruženja vrše se na račun: 840-29774845-80, model se ne upisuje, poziv na broj 07-… (u nastavku upisati matični broj udruženja/saveza udruženja).

Ako udruženje/savez udruženja nema matični broj, upisuje se samo poziv na broj 07.

Visina takse za upis udruženja i predstavništava stranih udruženja u Registar

Taksa za upis udruženja u Registar iznosi 4.500,00 dinara.

Taksa za upis saveza udruženja u Registar iznosi 5.500,00 dinara.

Taksa za upis predstavništva stranog udruženja u Registar iznosi 4.500,00 dinara.

Taksa za upis promene podataka, upis novih podataka u Registar udruženja i Registar stranih udruženja, brisanje podataka iz Registara kao i za upis drugih podataka od značaja za pravni promet, iznosi 2.500,00 dinara.

Taksa za upis pokretanja postupka likvidacije iznosi 3.000,00 dinara.

Taksa za upis pokretanja postupka stečaja iznosi 3.000,00 dinara.

Taksa za brisanje po skraćenom postupku likvidacije iznosi 3.000,00 dinara.

Taksa za brisanje udruženja, saveza udruženja i predstavništva iz Registara iznosi 2.400,00 dinara.

Taksa za objavljivanje na internet strani Agencije podataka od značaja za poslovanje i pravni promet kao što su broj telefona, faksa, internet adresa, adresa elektronske pošte, brojevi računa u bankama i dr, iznosi 100,00 dinara po podatku.

Taksa za izdavanje uverenja o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizilaze iz podataka upisanih u Registar, iznosi 1.200,00 dinara.

Taksa za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršen upis u Registar, po strani dokumenta iznosi 30,00 dinara.

Taksa za štampanje dokumenta sa internet strane Agencije, po dokumentu iznosi 120,00 dinara.

Taksa za idavanje podataka sadržanih u Registru koji su obrađeni po posebnom zahtevu korisnika i dostavljaju se korisniku u elektronskom formatu, na medijumu ili preko elektronskog servisa koji obezbeđuje Agencija, iznosi 35,00 dinara po registrovanom subjektu.

Taksa za izdavanje uverenja u elektronskom obliku o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizilaze iz podataka upisanih u Registar 800, 00 dinara.